TOPLARNIŠKA ULICA 20, LJUBLJANA
Kontaktirajte nas

INFO

KAKO DO VOZNIŠKEGA IZPITA

Najprej se oglasimo v poslovnih prostorih šole vožnje, da se vpišemo. To lahko opravite tudi preko prijavnice na naši spletni strani, vendar osebni stik je najboljši in najprimernejši.

1. Vpis v šolo vožnje in pridobitev Evidenčnega kartona vožnje;

2. Cestno prometni predpisi (24 pedagoških ur), ki trajajo 5 dni v enem tednu in en dan v naslednjem tednu. PRIMER: začetek v ponedeljek in traja do petka zaključek v ponedeljek;

3. Opravljen izpit iz Prve pomoči;

4. Zdravniško spričevalo o sposobnosti upravljenja motornega vozila določene kategorije (AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F);

5. Določeni pogoji za različne kategorije (poglej ustrezno podkategorijo)

Prve štiri točke so pogoj za prijavo na teoretični del vozniškega izpita in ni pomembno katera točka je opravljena prej ali kasneje.

KAKO DO VOZNIŠKEGA IZPITA

Najprej se oglasimo v poslovnih prostorih šole vožnje, da se vpišemo. To lahko opravite tudi preko prijavnice na naši spletni strani, vendar osebni stik je najboljši in najprimernejši.

1. Vpis v šolo vožnje in pridobitev Evidenčnega kartona vožnje;

2. Cestno prometni predpisi (24 pedagoških ur), ki trajajo 5 dni v enem tednu in en dan v naslednjem tednu. PRIMER: začetek v ponedeljek in traja do petka zaključek v ponedeljek;

3. Opravljen izpit iz Prve pomoči;

4. Zdravniško spričevalo o sposobnosti upravljenja motornega vozila določene kategorije (AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F);

5. Določeni pogoji za različne kategorije (poglej ustrezno podkategorijo)

Prve štiri točke so pogoj za prijavo na teoretični del vozniškega izpita in ni pomembno katera točka je opravljena prej ali kasneje.

CPP Tečaj - evidenčni karton

CPP Tečaj -

Evidenčni karton vožnje je dokument v katerega se vpisujejo vse dejavnosti, ki jih je opravil kandidat, ki se usposablja za pridobitev vozniškega dovoljenja določene kategorije. Praktično usposabljanje in program o opravljenem teoretičnem delu vozniškega izpita

•Prepis iz ene v drugo šolo vožnje

 

Pri vpisu v drugo šolo vožnje potrebujete IZPISNI LIST, ki ga pridobite v šoli vožnji pri kateri ste se vpisali in opravili določeno usposabljanje.

ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO

3 VRSTE PREGLEDA

• Zdravstveni pregled za kandidata za voznika

• Zdravstveni pregled za podaljšanje vozniškega dovoljenja

• Kontrolni zdravstveni pregled (Morajo opraviti kandidati, ki ponovno opravljajo vozniški izpit. Veljavnost kontrolnega zdravstvenega pregleda je 6 mesecev.)

 

Uspešno opravljen Zdravstveni pregled je pogoj za pridobitev zdravniškega spričevala in varno udeležbo v cestnem prometu. Zdravstveni pregled lahko opravite pri vseh pooblaščenih zdravstvenih ustanovah medicine dela in športa.

Zdravniško spričevalo ima veljavnost 3 leta, razen v določenih primerih, ko zdravstveno stanje zahteva prejšni obisk zdravnika.

KORISTNI NASVETI

Nekaj nasvetov za lažjo dosego Vašega cilja – VOZNIŠKEGA IZPITA in posledično pridobitev VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA.

⇒ Na praktično usposabljanje-vožnjo prihajajte zbrani, spočiti in umirjeni, saj boste tako lažje dosegli cilj učne ure;

⇒ V primeru slabega počutja ali bolezni je bolje da vožnjo prestavite na naslednje dneve, prosimo pa Vas ,da to storite najmanj pol dneva pred vožnjo, da si lahko učitelj vožnje organizira svoje delo;

⇒ Vožnja vozila je najbolj zahtevno opravilo za 90 % voznikov, saj je potrebno uporabljati noge, roke, vid, sluh, vonj, tip, um. Ni veliko poklicov pri katerih bi potrebovali vse od naštetega;

⇒ Pred pričetkom teoretičnega in praktičnega usposabljanja v šoli vožnje si je potrebno zagotoviti finance za povprečno število ur. Velika napaka bi bila, če bi morali zaradi financ prekiniti usposabljanje za daljše obdobje;

⇒ Človek, ki sprašuje dobi odgovore. Sprašujte predavatelje in učitelje vožnje vse kar Vas zanima v zvezi s prometom, saj so oni strokovnjaki na tem področju;

⇒ Če ne dobite odgovora, ki Vam zadostuje se lahko obrnete na Strokovnega vodjo šole vožnje, ki ga poiščite v prostorih šole vožnje;

⇒ Ne zamerite učiteljem vožnje če Vam dajo domačo nalogo, saj želijo Vašo aktivnost in znanje;

⇒ Kandidati, ki imate kakršnekoli zdravstvene težave (npr.dislektične motnje, barvna slepota itd.), ki niso vpisane v zdravniškem spričevalu, prosimo da jih poveste učiteljem vožnje, saj smo usposobljeni za vse načine učenja in poučevanja;

⇒ Ne obešajte na VELIKI ZVON, da opravljate vozniški izpit, saj bo to samo veliko psihično breme za Vas;

⇒ Najprej opravite vozniški izpit, nato pa povejte vsem. Več ljudi ve za Vaš izpit, večjo psihično breme boste nosili seboj;

⇒ Na vozniškem izpitu morate biti zbrani in skoncentrirani od začetka do konca. V vsakem trenutku morate biti tam kjer dejansko ste;

⇒ Zmotno je prepričanje, da ocenjevalci na vozniških izpitih samo čakajo na Vaše napake, verjemite nam, da je najbolj preprosto in najlažje reči: »izpit ste opravili«;

⇒ Na vozniškem izpitu pokažete tiste veščine in znanje, ki ste jih pridobili na praktičnem usposabljanju z učitelji vožnje in nič novega ali nasprotnega;

⇒ Ko opravite vozniški izpit in pidobite vozniško dovoljenje se morate zavedati, da ste samostojni voznik, ki potrebuje še dodatno kaljenje v cestnem prometu;

⇒ Vsak nov dan Vam bo dal nove življenske izkušnje v prometu, kdaj varne, dostikrat pa nevarne;

⇒ Človek se uči celo življenje. To pravilo seveda velja tudi za vožnjo motornih vozil;

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA