TOPLARNIŠKA ULICA 20, LJUBLJANA
Kontaktirajte nas

POLITIKA ZASEBNOSTI

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 1. ČLEN

(Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki)

Določbe tega dokumenta veljajo za zbiranje in obdelavo vseh osebnih podatkov, ki jih zbira in obdeluje družba Avtošola Brulc d.o.o. (nadalje upravljalec), oziroma jih zbira in obdeluje  v njenem imenu Andrej Brulc.

Podatki o upravljavcu:

Avtošola Brulc d.o.o.

Toplarniška ul. 20, Ljubljana

1804154000

01 54 15 660

info@avtosola-brulc.si

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov:

Ime in Priimek: Andrej Brulc

Kontaktni telefon: 041/649-927

Kontaktni e-poštni naslov: andrej@avtosola-brulc.si

Naslov: Toplarniška ul. 20, Ljubljana

 1. ČLEN

(vrste obdelovanih osebnih podatkov)

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo:

 1. Osnovni kontaktni podatki
 • Ime in priimek
 • Datum rojstva
 • Telefonska številka
 1. Podatki o uporabi spletne strani
 • Prijava na tečaj CPP (prejet mail o prijavi na termin)
 1. Ostali podatki (v primeru vpisa)
 • EMŠO
 • Stalno ali začasno prebivališče
 • Št. osebnega dokumenta
 • Državljanstvo
 • Datum izdaje zdravniškega spričevala

Podatki o usposabljanju za pridobitev vozniškega izpita

 1. 2. ČLEN

(podlaga za obdelavo osebnih podatkov)

Osebne podatke obdelujemo kadar je to potrebno, za izpolnitev naših obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, oziroma kadar je to potrebno za izpolnitev naših obveznosti, na podlagi sklenjene pogodbe z vami.  Osebne podatke obdelujemo tudi, kadar se podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podano soglasje pa lahko kadarkoli prekličete.

 1. ČLEN

(Nameni obdelave osebnih podatkov)

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom:

 • Usposabljanje kandidatov za pridobitev vozniškega dovoljenja
 • Usposabljanje kandidatov za pridobitev Temeljnih kvalifikacij in Rednih usposabljanj
 1. ČLEN

(hramba osebnih podatkov)

Osnovne kontaktne osebne podatke hranimo dokler imate na naši spletni strani status registriranega uporabnik. Osebne podatke, ki smo jih pridobili na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica.

Podatke o izdanih računih hranimo trajno.

Podatke ki smo jih pridobili zaradi izpolnitve obveznosti, ki so nastale na podlagi sklenjene pogodbe hranimo v skladu z:

Pravilnik o šolah vožnje in vodenju registra šol vožnje

Zakon o pravilih cestnega prometa

Zakon o cestah

Zakon o motornih vozilih

Zakon o voznikih

Po izteku obdobja hrambe osebne podatke trajno in učinkovito izbrišemo, oziroma anonimiziramo, tako da izgubijo značaj osebnih podatkov.

 1. ČLEN

(posredovanje osebnih podatkov)

O tem ali nam boste posredovali vaše osebne podatke se odločate prostovoljno.

Neposredovanje določenih kategorij osebnih podatkov se lahko odrazi v nemožnosti zagotavljanja storitve ali zavrnitvi sklenitve pogodbe.

 1. ČLEN

(dostop do osebnih podatkov)

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo zgolj osebe znotraj družbe Avtošola Brulc d.o.o., ki imajo pooblastila za obdelavo osebnih podatkov in tretje osebe s katerimi je  družba Avtošola brulc d.o.o. sklenila pogodbo o obdelovanju podatkov t.i. pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov so:

 • MLAKAR F&S, d.o.o.
 • FOORA

Pogodbeni obdelovalci izvajajo storitev obdelave osebnih podatkov v skladu z določili pogodbe sklenjene med družbo Avtošola Brulc d.o.o. in njimi.

Pogodbenim obdelovalcem je prepovedano iznašanje osebnih podatkov v tretje države in mednarodnem organizacije.

 1. ČLEN

(pravice v zvezi z osebnimi podatki)

Od družbe Avtošola Brulc d.o.o.  lahko kadarkoli zahtevate, da vas seznani ali obdeluje vaše osebne podatke, katere osebne podatke obdeluje, namen obdelave osebnih podatkov, kdo so uporabniki teh osebnih podatkov, obdobje hrambe osebnih podatkov in merila za določitev trajanja hrambe osebnih podatkov. Prav tako lahko zahtevate, da vas družba seznani z obstojem avtomatiziranega sprejemanja odločitev ter razlogi za  njegovo uporabo, pomen njegove uporab in predvidene posledice.

Prav tako lahko zahtevate popravek netočnih podatkov, ter omejitev obdelave kadar:

 • Oporekate točnosti podatkov, za določen čas, ki je potreben, da se točnost podatkov preveri.
 • Je obdelava nezakonita, vendar ne zahtevate izbrisa podatkov, temveč omejitev njihove obdelave.
 • Kadar osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje in obrambo pravnih zahtevkov.

V primeru, ko so izpolnjeni pogoji, ki so določeni v členu 17 Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, lahko zahtevate izbris vseh svojih osebnih podatkov (Right to be forgotten). V vsakem primeru pa kadar so bili podatki zbrani na podlagi vaše privolitve, ki ste jo je naknadno preklicali.

Zahtevate lahko tudi izpis svojih osebnih podatkov v strukturirani in berljivi obliki. Te podatke lahko brez ovir posredujete drugemu upravljalcu osebnih podatkov

Zoper družbo Avtošola Brulc d.o.o. imate možnost vložiti pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite da družba Avtošola Brulc d.o.o.  ali druga oseba z obdelavo vaših osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo.

 1. ČLEN

(uveljavljanje pravic)

Svoje zahtevke iz prejšnjega člena naslovit na katerikoli kontakt upravljalca, ki je naveden v 1. Členu tega dokumenta.

Za posredovanje osebnih podatkov lahko od vas zahtevamo, da predložite dokaze o vaši identiteti. V kolikor ne uspete zanesljivo dokazati, lastne identitete lahko vaš zahtevek iz prejšnjega člena zavrnemo.

Na vašo zahtevo iz prejšnjega člena smo vam dolžni odgovoriti takoj, ko se z njo seznanimo in pridobimo ustrezne podatke. Najkasneje pa v roku 15 dni od prejema vaše zahteve.

Pripravil:

Andrej Brulc