TOPLARNIŠKA ULICA 20, LJUBLJANA
Kontaktirajte nas

Kategorija D, D1

V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot 8 sedežev.V primeru, da je sedežev do 16 govorimo o kategoriji D1.

Predpisana starost:

D – 24 let

ali 21 let, če imamo opravljen program TK- Temeljene kvalifikacije /koda 95

D1 – 21 let

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita:

EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
C KATEGORIJA,
OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list ).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE )