TOPLARNIŠKA ULICA 20, LJUBLJANA
Kontaktirajte nas

Kategorija C

Bodoči poklicni vozniki imate pri nas možnost spoznati sodobna tovorna vozila, njihove lastnosti ter pravilno ter varno uporabo v cestnem prometu.

Predpisana starost:

C – 21 let

ali 18 let, če imamo opravljen program TK- Temeljene kvalifikacije /koda 95

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti na teoretični del izpita:

 • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
  ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
  B KATEGORIJA
  OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list)

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:

 • OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA
  EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
  ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in
  OSEBNI DOKUMENT (OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE).