TOPLARNIŠKA ULICA 20, LJUBLJANA
Kontaktirajte nas

Kategorija DE

Predpisana starost:

  • DE – 24 let

Dokumenti, ki jih je potrebno predložiti teoretični del izpita:

  • EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,
  • ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO,
  • D KATEGORIJA,
  • OSEBNI DOKUMENT (Osebna izkaznica ali potni list ).

Pogoji za priglasitev na praktični del izpita:1. OPRAVLJEN TEORETIČNI DEL IZPITA2. EVIDENČNI KARTON VOŽNJE,3. ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO in4. OSEBNI DOKUMENT ( OSEBNA IZKAZNICA, POTNI LIST ALI VOZNIŠKO DOVOLJENJE ).