KAJUHOVA ULICA 51, LJUBLJANA
Kontaktirajte nas

VADBA VARNE VOŽNJE

Program dodatnega usposabljanja mora opraviti voznik začetnik s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, kjer je tudi opravil vozniški izpit ter pridobil vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B.

Vsem ostalim kandidatom za voznike bo ob pridobitvi vozniškega dovoljenja izdan tudi karton voznika začetnika za spremljanje dodatnega usposabljanja. Ob podaljšanju dovoljenja pa se bo od njih zahtevalo tudi potrdilo o opravljenem programu dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.

Vadbo varne vožnje s praktičnim delom in razpravo o izkušnjah udeležencev in motivih za vožnjo.

Skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa.